Allsång

Det är vanligt att man stämmer upp till allsång under middagen. Ha gärna med några allsångstexter i festprogrammet.

Här är några populära bröllopsallsånger:

BALLONGVISAN
Melodi: My bonnie (En ballong och en nål till varje gäst. Man kan tejpa in en ballong i varje festprogram intill texten)

Vi alla vårt brudpar vill hylla,
när de denna dag blivit ett.
Med sång hela salen ska fyllas,
för käraste brudpar vi sett.
Brudpar, brudpar, det vackraste brudpar vi nu har sett.
Brudpar, brudpar, det vackraste brudpar vi sett.
Med välljud och oljud vi söka,
få hyllning helt originell.
Crescendot alltmera ska öka och sluta till sist med en smäll.
Brudpar, brudpar, det slutar till sist med en brudparssmäll.
Brudpar, brudpar, det slutar till sist med en brudparssmäll.

Först andas vi djupt i vår lunga,
och sätter ballongen till mun.
Vi slutar ett ögonblick att sjunga och blåser ballongen så rund.
Blåser, blåser, vi blåser ballongen ett kraftigt tag.
Blåser, blåser, vi blåser ballongen ett tag.
BLÅSPAUS

Och när vi fått luft i ballongen,
vi samlar oss för en salut.
Med nålen vi sticker ballongen,
när visan vi sjungit till slut.
Skjuter, skjuter, vi skjuter en dundrande bröllopssmäll!
Skjuter, skjuter, vi firar vårt brudpar i kväll!
PANG!

 

GUBBEN NOAKS KYSS
Melodi: Gubben Noa

Kära brudpar, kära brudpar
Nu ett råd till Er:
Minst en kyss om dagen,
säger kärlekslagen.
Käre (brudgummens namn),
kära (brudens namn),
ge en redan nu!

 

HURRA FÖR BRUDPARET
Melodi : Med en enkel tulipan

Vi nu på Eder bröllopsdag
här alla sjunga idag:
Vi har den äran,
Vi har den äran att gratulera!
När ni varandra nu har fått
den högsta lyckan ni nått,
och vi är säkra att just nu
önskar ni inte mera.
Och måtta kärlekens låga brinna
jämt lika klar som den gör idag
båd`uti vardagens gråa timma
såväl som jämt uti helgdagslag.
Och nu vi alla klämmer i
här på en känd melodi:
Vi har den äran, vi har den äran
att gratulera!

 

JU GIFTARE VI BLI
Melodi: Ju mer vi är tillsammans

Ju mer vi är tillsammans, tillsammans, tillsammans
Ju mer vi är tillsammans, ju gladare vi blir.
För dina vitsar blir mina skratt.
Och jag får fnatt se dig i hatt.
Ju mer vi är tillsammans, ju lyckligare vi blir.
Ju mer vi är tillsammans, tillsammans, tillsammans
Ju mer vi är tillsammans, mer invecklat det blir.
För ska vi eller ska vi inte, det går aldrig, JO, det gör det.
Ju mer vi är tillsammans, ju gamlare vi blir.
Ju mer vi är tillsammans, tillsammans, tillsammans
Ju mer vi är tillsammans, ju kärare vi blir.
För dina ögon blir mina tankar,
och ringar växlas och hjärtan bankar.
Ju mer vi är tillsammans, mer enade vi blir.
Ju mer vi är tillsammans, tillsammans,
tillsammans Ju mer vi är tillsammans, ju giftare vi blir,
för din släkt den blir min släkt sen.
Och mina saker blir dina grejer.
Ju mer vi är tillsammans, ju ”flerare” vi blir!

 

VIGSELRING MED GULL
Melodi: Oh, Tannenbaum

En vigselring, en vigselring
dä ä ett höl mä gull umkring.
En vigselring, en vigselring
dä ä ett höl mä gull umkring.
Åh ä dä inget gull umkring
då ä dä ingen vigselring.
En vigselring, en vigselring
dä ä ett höl mä gull umkring.

 

LJUSSÅNGEN
Melodi: Jag tror, jag tror på sommaren

Vi tror, vi tror på kärleken, med hyllningar från vän till vän.
Vi samlats här till bröllopsfest, där XX och XX bjuder var gäst.
När mörkret faller utanför, vad tror ni era vänner gör?
Jo, var sitt ljus vi tända vill, vad har man annars vänner till!

(Nu tänder de personer som har fått tändstickor sina ljus. Därefter tänds grannens ljus med hjälp av ljuslågan. På detta sätt tänds de ljus som är utplacerade på vissa kuvert, och bildar en ljuskrans som från båda håll så småningom når fram till brudparet.)

En underlig present ni fått. Vad är det nu? Ni undrar smått.
Jo, tänd ert ljus och det ska gå, fram mot vårt par som nu ska få, en rolig kväll, en minneskrans här i de klara flammors dans.
Vi vill ni ska ett minne få nå’t glatt och ljust att tänka på!

(Nu börjar de personer som sitter på vardera sidan om brudparet placera sina ljus i träbrickan framför dem. Sedan börjar alla ljus vandra framåt genom att alla skickar sitt tända ljus samma väg som ljusen tändes. OBS! Det är alltså bara de personer som sitter närmast brudparet som placerar ljusen i ljusstaken.)

Vi tror, vi tror på kärleken, med hyllningar från vän till vän.
Av våra ljus en krans har blitt, som alla här har sammansmitt.
När vardagen den tränger på, med himlen som ibland är grå.
Så stanna upp och tänk ett tag, minns ljusen på er bröllopsdag!

 

NEJ, SE ETT BRUDPAR
Melodi: Nej, se det snöar

Nej, se ett brudpar, nej se ett brudpar
det var väl roligt, hurra!
Nu är det bröllop, nu är det bröllop
som vi har önskat, hurra!
Nu tar vi störthjälmar på
och brödkavlar fram.
Kan hända slutar det hela
med puss och med kram.
Nu kära XX, nu kära XX
vill XX visa dig nåt.
Att dig han älskar, att dig han älskar
i både vått och torrt.
Så nu vi XX ska be
att brudkyssen ge
så bröllopsgästerna tydligt
det kan få se!